Plán svozů

Upozornění!
Probíhá změna informačního systému pro svoz odpadů - zobrazovaná data nemusejí být aktuální - pro přesné informace kontaktuje bezplatnou zákaznickou linku společnosti Čistá Plzeň.

Plán svozů pro občany (plátce poplatku)

Vyhledávání svozového dne směsného komunálního odpadu v Plzni dle adresy bydliště


V případě registrace na parcelní číslo pozemku či evidenční číslo stavby volejte pro dotaz bezplatnou zákaznickou linku společnosti Čistá Plzeň +420 800 44 11 11 (Pondělí - pátek, 7:00 až 17:00).


Plán svozů pro komerční zákazníky

Vyhledávání svozového dne směsného a separovaného komunálního odpadu v Plzni dle adresy stanoviště


V případě registrace na parcelní číslo pozemku či evidenční číslo stavby volejte pro dotaz bezplatnou zákaznickou linku společnosti Čistá Plzeň +420 800 44 11 11 (Pondělí - pátek, 7:00 až 17:00).